KIKH:n loka- ja marraskuun kuulumisia

Loka- ja marraskuussa hallituksella on ollut paljon tekemistä johtuen kikh20-rekrystä sekä tapahtumien paljoudesta. Alla on tuttuun tapaan kuulumisia sektorikohtaisesti.

Hallinto ja talous

Uusien toimijoiden rekrytointi on käynnistynyt kalenterivuoden lähestyessä loppua. Yleinen kokous valitsi hallituksenmuodostajan, joka aloittelee hallitushakijoiden haastattelut näillä hetkillä.

Yleisessä kokouksessa päätettiin myös myöntää lisäbudjetti kiltahuoneen kalustehankintoihin ja remontoinnin loppuunviemiseen.

Toimihenkilöhaku on vielä auki!

Opinto ja edunvalvonta

Opintosektorilla on kokoustettu korkeakoulun eri ryhmissä ja mietitty Halloped hakua. Hallopediksi voi hakea kuka tahansa edunvalvonnasta kiinnostunut. Hakea voi 1. – 30.11. osoitteessa https://www.halloped.fi/. Lisätietoja Halloped -toiminnasta saa nykyiseltä opintosektorilta ja varmasti myös vuoden 2020 opintoministeriltä, kun hänet on valittu. 

Tiedotus ja ATK 

Mitä hallitus tekee? -blogissa julkaistiin jokaisesta sektorista esittelyt osana KIKH20 -rekryä. Tällä koitettiin lisätä kiltalaisten tietoisuutta kikh-virkojen sisällöstä. Lisäksi eri virkoja on pyritty esittelemään killan Instagram tilillä. 

Teollisuus

Excursioita on järjestetty lukuisia, suurimpana syyskuun Saksan ulkoexcu. ENGfest järjestettiin yhdessä MK:n ja IK:n kanssa. Alumnitoimintaa ollaan saatu aktivoitua ja suunta vaikuttaa hyvältä. Muilta osin teollisuussektorilla ollut rauhallisempaa ja asiat keskittyneet lähinnä seuraavan vuoden pohjustamiseen. Loppuvuoden aikana vielä joulukuussa yksi excu luvassa. Joulukuussa pidetään myös Konecranesin yritysilta.

Ulkoexcursio järjestettiin tänä vuonna Saksaan!

IE- ja tapahtumatoiminta

IE järjesti menestyksekkäästi killan syysnaamiaiset. Muutoin IE:n tapahtumat alkavat käydä vähiin ja jäljellä onkin enää muutama tapahtuma.

Fuksitoiminta 

ISOt ovat pitäneet ryhmilleen fuksiryhmätapaamisia, joissa fuksit ovat päässeet juttelemaan ISOjensa kanssa mm. HOPSista ja sivuaineista. Lokakuussa ISOille on järjestetty ITMK:n voimin ISObrunssia sekä yhdessä Inkubion kanssa ISOjen Halloween-sitsit.

Jaostoiminta

Liikuntajaoksessa ovat lentis- koris, sähly ja futsalsarjat olleet täydessä tohinassa. Tämän lisäksi on ollut pipolätkävuoroja.

Kulttuurijaos kävi katsomassa fyysikkospeksiä, ja 15.11. järjestettiin jalkapallokisakatsomo menestyksekkäästi.

Kulttuurijaos järjestää killalle myös yhteislähdön RWBK-konserttiin.

Kulttuurijaos järjesti kisakatsomon Suomi-Liechtenstein jalkapallo-otteluun.

Esittelyvuorossa: Suhdetoiminta

Koneinsinöörikillan suhdeoiminnan tärkeintehtävä on pitää huolta suhteista yhteistyöainejärjestöihin sekä sisarkiltoihin. Hyvän suhdetoiminnan ansiosta on mahdollista järjestää lukuisia tapahtumia toisten ainejärjestöjen kanssa, joissa pääse tutustumaan paljon uusiin ihmisiin.

Sisäministeri

Sisäministerin toimikuvaan kuuluu mm. kotimaansuhteiden ylläpitäminen niin sisarkiltojen kuin muidenkin opiskelijajärjestöjen suuntaan. Suhteita huolletaan mm. kestitsemällä Otaniemessä vierailevia sisarkiltalaisia saunailtojen merkeissä. Sisäministeri huolehtii, että kilta edustaa toisten kiltojen ja järjestöjen vuosijuhlilla. Sisis tukee ja auttaa tarpeen vaatiessa ulkovastaavaa ja jaosvastaavia sekä hoitaa killan juoksevia asioita.

Ulkovastaava

Ulkovastaava hoitaa Suomen ulkopuolisia suhteita ja yhteyksiä. Hän ylläpitää jo olemassa olevia yhteyksiä Pohjoismaihin sekä tutustuu uusiin mahdollisiin ulkomaan suhteisiin myös muualla Euroopassa. Tämän lisäksi ulkovastaava on perinteisesti järjestänyt opiskelijamatkan Norjaan ja vastaa ulkomaalaisten vierailijoiden saapumisen koneinsinöörikillan vuosijuhlille.

Lisätietoja viroista saa Sara Salmulta (sisäministeri) ja Mikko Heliöltä (ulkovastaava).

Esittelyvuorossa: Palvelut

Kilta tarjoaa jäsenilleen ja muille erityisasemayhdistyksille erilaisia palveluita, mukaan lukien pakettiauton lainaus, paljun lainaus, ilamiset kahvit kiltahuonella ja paljon muuta. Palvelusta vastaavana pääset kehittämään kiltalaisten viihtyvyyttä ja kehttämään palvelutoimintaa.

Paljuvastaava

Paljuvastaava pitää huolta killan paljusta ja se lainaamisesta järjestöille. Paljuvastaava vastaa, että palju palautetaan ajoissa ja ehjänä, sekä korjauttaa mahdolliset viat. Paljuvastaavan homma on paljon itsestä kiinni, kuinka kuormittva se on.

Pakuvastaava

Pakuvastaava huolehtii killan pakettiauton lainaamisesta ja kunnossapidosta. Pakettiauto on killan tarjoamista palveluista toisiksi suosituin kiltahuoneen jälkeen. Toimeen kuuluu myös killan hitsauskoneen ja grillin lainaamisesta vastaaminen.

Kiltisvastaava

Kiltahuonevastaavan tehtävä on pitää huolta kiltahuoneesta. Selkeimmin tämä näkyy kahvin ja maidon tuomisesta kiltikselle. Tärkeisiin töihin kuuluu myös pullojen palauttaminen, siivoaminen ja yleisen viihtyvyyden ylläpitäminen.

Lisätietoja viroista saa Niilo Viitaselta (paljuvastaava), Joose Haavanlammelta (pakuvastaava) ja Alex Suomalalta (kiltahuonevastaava).

Esittelyvuorossa: Jaokset

Killan eri jaokset tarjoavat kilatalaisille opintojen ohessa paljon muuta toimintaa. Jaoksenvastaavana pääset enemmän suunnittelemaan jaoksen toimintaa ja organisoimaan jaoksen tapahtumia.

Konepajajaosvastaava

Konepajajaosvastaavat vetävät KPJ:n toimintaa. Vetämiseen kuuluu mm. porukan kokoonkutsuminen, rakennustarvikkeiden hankinta, projektien kuljettaminen tapahtumapaikalle. Muuten homma on aika pitkälti samanlaista kuin KPJ toiminnassa muutenkin mukana oleminen, hieman aktiivisempaa vain. KPJ-vastaavana saa hyvän maun siitä miltä tuntuu olla projektin johtajana.

Telajaosvastaava

Telajaosvastaava vastaa telajaoksen toiminnasta ja Tela-Verasta. Veraa tapahtumiin ajaessa pyritään ajattamaan muita kuskeja. Vastaava myös tarkkailee Veran kuntoa ja tarvittaessa kutsuu koolle telatorstain, jossa vanhat jaossedät auttavat huolloissa ja makkaran syömisessä. Talven parhailla hangilla Alvarin möyriminen on parasta mitä jaoksessa olen tehnyt. Homma ei ole järin kiireinen, eikä tarvitse olla jakoavain kädessä syntynyt, vaan mielenkiinto riittää. Veran puikoissa kerää varmasti huomiota!

Liikuntajaosvastaava

Liikuntajaosvastaavat ovat eri sarjojen yhteyshenkilöitä. He voivat järjestää erilaisia teemapäiviä ja tempauksia yhdessä liikuntatoimikunnan kanssa, sekä järjestää killalle omia liikuntatapahtumia, kuten kokeilukertoja. Liikuntavastaavat saavat apua tapahtumien järjestämiseen killan liikuntatutoreilta. ENG:in yhteisistä vuoroista ja kokeiluista huolehditaan yhdessä ENG:in liikuntavastaavien kanssa. Liikuntatoiminnassa ollaan siis paljon tekemisissä ja saadaan apua myös muiden kiltojen ja järjestöjen liikunnasta vastaavilta!

Kulttuurijaosvastaava

Kulttuurijaosvastaava järjestää killan kulttuuritoimintaa. Kulttuurijaosvastaavana pääset järjestämään tapahtumia pokeri-illoista teatterivierailuihin. Kulttuurijaosvastaavan apuna ja ideapankkina toimii kulttuurijaos, jonka kanssa tapahtumia suunnitellaan yhdessä. Tässä tehtävässä on hyvin vapaat kädet lähteä järjestämään juuri oman näköistä kulttuuritoimintaa!

Päätoimittaja

Päätoimittaja vastaa killan omasta, vähintään 4 kertaa vuodessa ilmestyvästä lehdestä, KoLehdestä. Päätoimittaja vastaa lehden ulkoilmeestä ja siitä, että juttuja löytyy, mutta työtä ei tarvitse tehdä yksin. Juttuja ja lehden taittoapua saa muulta toimitukselta sekä vanhoilta päätoimittajilta. Työ antaa hyvät taiteelliset vapaudet ja työmäärä keskittyy useimmiten viikkoon, jolloin lehteä taitetaan. Läheisiä yhteistyökumppaneita ovat dokumentoija ja graafikko.

Musiikkijaosvastaava

Musiikkijaosvastaava on varsin uusi virka jossa kiltalaisille on pyöritetty jaosmuotoista, noin viikottaista, kevyttä bänditoimintaa. Jaos on usein esiintynyt muutaman kerran vuodessa mieluisissa killan tapahtumissa. Virassa tärkeintä on innostus toimintaa kohtaan, yleinen tieto musiikista sekä valmius ottaa ohjat treeneistä. Soitettava musiikki riippuu täysin soittajista, mutta viimeiset pari vuotta se on pyörinyt pääosin tuttujen suomalaisten pop/rock -biisien paikkeilla. Ensi vuonna treenit on taas mahdollista pitää PELMUn treenikämpässä Otaniemessä.

Lukkarijaosvastaava

Lukkarijaosvastaava pitää huolta killan laulukulttuurista. Hän varmistaa, että sitseillä on aina lukkari läsnä, ja järjestää myös esimerkiksi vuosijuhlia edeltävän laulusaunan pitäen näin yllä killan laulu- ja sitsiosaamista. Lukkarijaosvastaavana pääset myös suunnittelemaan sitseillä käytettävää laululäsyä ja sen sisältöä ja ulkonäköä.

Lisätietoja viroista saa Klaus Rissaselta (KPJ-vastaava), Vertti Vainiolta (KPJ-vastaava), Aku Mustalahdelta (telajaosvastaava), Sini Simpuralta (Kulttuuri- ja liikuntajaosvastaava), Vili Kuosmaselta (päätoimittaja ja musiikkijaosvastaava) ja Markus Järvelältä (lukkarijaosvastaava).

Esittelyvuorossa: IE

Killan isännistö- ja emännistö vastaa pääasiassa killan tapahtumatoiminnasta. IE järjestää mm. sitsejä, bileitä, Bordellin sekä monia muita erilaisia tapahtumia.

Isäntä

Isäntä vastaa koko tapahtumatoiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista. Isäntä toteuttaa tapahtumat emäntien ja juomanlaskijoiden kanssa.

Emäntä

Emännät vastaavat IE:n järjestämien tapahtumien ruokatarjoiluista. Tehtävään kuuluu ruuan valmistamisen lisäksi luonnollisesti myös ruokien suunnittelu huomioiden isännän antama budjetti ja osallistujien erityisruokavaliot, sekä kaupassa/tukussa käyminen tapahtumapäivän aamuna. Emäntävuotena oppii paljon ruuanlaitosta ja ruokien mitoituksesta. Sitsit ovat emännille kaikista työläimpiä mutta samalla hauskimpia tapahtumia. Täysin pelkkää ruuanlaittoa tehtävät eivät kuitenkaan ole, vaan toimimme yhdessä tiiminä muun IE:n kanssa ja autamme toinen toisiamme.

Juomanlaskija

Juomanlaskijat järjestävät muun IE:n  kanssa killan tapahtumia aina sitseistä saunailtoihin. Juomanlaskijoiden tehtäviin kuuluvat erilaiset käytännön asiat, kuten juomatarjoilun toteutus ja tilojen tapahtumakuntoon järjestely. Myös emäntiä pääsemme välillä auttamaan keittiön puolelle.

Lisätietoja viroista saa Akseli Kjellbergiltä (isäntä), Nelli Huttuselta (emäntä), Janika Metsolalta (emäntä), Antti Lindmanilta (juomanlaskija), Inkeri Kemppiseltä (juomanlaskija), Harri Klemolalta (juomanlaskija) ja Tapio Tiihoselta (juomanlaskija).

IE järjestää mm. erilaisia sitsejä.

Esittelyvuorossa: KV-sektori

Koneinsinöörikillan KV-sektori vastaa killan uusien KV- ja muista kouluista tulleiden maisteriopiskeljoiden toiminnasta. KV-sektori toimii paljon yhdessä ENGin muiden kiltojen KV-sektorien kanssa yhteistyössä.

Maisterikapteeni

Maisterikapteeni vastaanottaa vaihto- ja maisteriopiskelijat sekä tutustuttaa heidät teekkarikulttuuriin ja suomalaisuuteen. Maisterikapteeni ajaa kv-asioita hallituksessa, tekee yhteistyötä korkeakoulun kv-henkilökunnan kanssa ja toimii myös AYY:n kansainvälisyystoimikunnassa (KvTMK).

Maisteri-ISOvastaava

Maisteri-ISOvastaava on maisterikapteenin lähin apulainen, joka rekryää ja koordinoi kv- ja maisteri-ISOja. KV- ja maisteriISOt ovatkin korvaamaton apu kv-toiminnassa. Maisteri-ISOvastaava toimii läheisessä yhteistyössä myös ISOvastaavan kanssa. Oman vastuualueensa lisäksi maisteri-ISOvastaava auttaa muuta fuksisektoria fuksi- ja kv-sektorin tapahtumissa.

Lisätietoja viroista saa Viktor Törhöseltä ja Karri Pönniltä.

Esittelyvuorossa: Fuksisektori

Fuksisektori vastaa killan fuksi- ja ISO-toiminnasta. Fuksisektori on ehkä näkyvin sektori killan jokapäiväisessä toiminnas johtuen lukuisista fuksitapahtumista. Fuksisektorin virat ovat molemmat puolitoistavuotisia.

Fuksikapteeni

Fuksikapteeni on killan ensimmäinen kontakti uusiin opiskelijoihin ja näkyvin henkilö heille. Suurin vastuu on huolehtia fuksien teekkarikasvatuksesta. Samalla tavoitteena on luoda fukseille mahdollisimman miellyttävä, monipuolinen ja ikimuistoinen ensimmäinen opiskeluvuosi.

Fuksikapteeni toimii helpostilähestyttävänä yhdyshenkilönä fukseille killan, teekkariyhteisön ja erityisesti korkeakoulun suuntaan. On siis tärkeää verkostoitua laajasti, ottaa asioista selvää ja olla kiinnostunut. Fuksikapteenin tulee osata ohjata fuksi oikeiden henkilöiden luo tilanteessa kuin tilanteessa.

Tärkeitä ominaisuuksia fuksikapteenille ovat:

  • kyky tulla kaikkien kanssa toimeen
  • kyky sietää työläyttä
  • paineensietokyky
  • positiivinen asenne, myös väsyneenä
  • motivoituminen ja motivoiminen
  • pitkäjänteisyys, avarakatseisuus ja joustavuus
  • kyky vastaanottaa ja käsitellä rakentavaa palautetta

Vapaaehtoistyöksi fuksikapteenin rooli on erittäin palkitseva. Fuksikapteenina väistämättä verkostoituu todella laajasti, pääsee kokemaan upeita elämyksiä ja saa melko vapaasti tehdä vuodesta oman näköisensä. Kaikkea uutta voi järjestää ja sopia, vanhentuneita perinteitä voi muuttaa nykyaikaisemmiksi ja täten vaikuttaa vahvasti koko teekkarikulttuuriin. Eniten palkitsevaa on tietysti nähdä kuinka fuksit innostuvat ja kasvavat teekkareiksi.

Fuksikapteenit vastaavat killan uusista opiskelijoista.

ISOvastaava

ISOvastaava rekryää ja kouluttaa ISOt sekä ohjeistaa heitä. Lisäksi ISOvastaava järjestää ISOille virkistäviä tapahtumia, enimmäkseen ITMK:n eli ISOhenkilötoimikunnan kanssa. Työtä tehdään sekä itsenäisesti että yhteistyössä ITMK:n ja muun fuksisektorin kanssa. Aikaa kuluu enimmäkseen tapahtumien suunnitteluun sekä niiden toteuttamiseen, joten työmäärä vaihtelee suuresti viikottain.

Lisätietoja viroista saa Mikko Rahkoselta (fuksikapteeni), Mikko Nuutiselta (fuksikapteei) ja Leeni Niemiseltä (ISOvastaava).