Esittelyvuorossa: Tiedotus ja ATK

Tiedotus ja ATK eli tuttavallisemmin viestintäsektori huolehtii killan päivittäisestä viestinnästä, nettisivujen ylläpidosta, dokumentoinnista graafisesta ilmeestä, tapahtumien ilmoista sekä paljon muusta.

Viestintäministeri

Viestintäministerin tehtäviin kuuluu huolehtia killan tiedotuksen ja atk:n toiminnasta yhdessä muun viestintäsektorin kanssa. Viestintäministeri on myös tiedotusasioissa killan ja korkeakoulun välinen yhteyshenkilö ja edustaa kiltaa ENG-LES-viestintäverkostossa. Viestintäministeri on myös Viestintätoimikunnan (VTMK) jäsen. Viestintäministerin hommassa pääsee ennen kaikkea huolehtimaan killan tiedotuksesta ja muokkaamaan siitä entistä parempaa. Mieluisin nakki tänä vuonna on ollut syyllistenseinän suunnittelu ja toteutus yhdessä muun viestintäsektorin kanssa.

ATK-vastaava

ATK-vastaava huolehtii killan tietotekniikan toiminnasta ja kehittämisestä. Näkyvimpänä osana on päävastuu killan www-sivuista ja tapahtuma ilmoittautumisista. Vuoden aikana oppii hyvin mm. mitä kaikkea tarvitaan, että saadaan tulostin toimimaan kiltahuoneella.

WWW-vastaava

WWW-vastaavan tehtäviin kuuluu ATK-vastaavan auttaminen, sähköpostilistojen sekä www-sivujen ylläpito. WWW-vastaavan ja ATK-vastaavan välinen ero on hyvin häilyvä ja hommat riippuvatkin hyvin paljon iitä , miten ne vuosittain jaetaan vastaavien välillä.

Graafikko

Killan graafikon tehtävänä on pitää huolta killan viestinnän korkeasta visuaalisesta tasosta, ja auttaa muita toimijoita tekemällä kuvituksia killan viestintään ja tapahtumatiedotukseen. Paitsi yksinkertaisia sosiaalisen median kuvituksia, kuten tapahtumabannereita Facebookiin, graafikon työlistalla voi olla myös esimerkiksi haalarimerkkejä, paitaprinttejä, erilaisia painotuotteita, tai kokonaisen vuosijuhlan visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus!

Graafikko pääsee suunnittelemaan mm. vuosijuhlien graafista ilmettä!

Tiedotussihteeri

Tiedotussihteerin pääasiallinen toimi on killan viikkomailin suunnittelu ja toimittaminen killan jäsenille. Tiedotussihteeri toimii myös tiedotusministerin tärkeimpänä avustajana.

Dokumentoija

Dokumentoijan tehtäviä ovat killan tapahtumissa kuvien ottaminen ja killan valokuvagallerian päivittäminen. Dokumentoijana pääsee itse vaikuttamaan killan tarjoamaan valokuvavalikoimaan ja valokuvien määrään ja laatuun. Vaikka Dokumentoijaa toivotaankin joka tapahtumaan, ei kuitenkaan mikään velvollisuus saapua paikalle jokaiseen kissanristiäisiin.

Kääntäjä

Killan kääntäjä vastaa käytännössä englanninkielisestä viestinnästä. Kääntäjän tärkein tehtävä on tapahtumien tekstien kääntäminen englanniksi ja huolehtia, että tärkeimmät tiedotusasiat julkaistaan myös englanniksi. Kääntäjän rooliin ei vaadita täydellistä englanninkielen taitoa vaan vain halua toimia englanninkielisen tiedotuksen eteen. Apua saa aina kun kysyy!

Lisätietoa vieroistaa saa Martti Vuorelta (viestintäministeri), Joose Haavanlammelta (ATK-vastaava), Teemu Vierrokselta (WWW-vastaava), Arttu Kososelta (tiedotussihteeri), Markus Nevalaiselta (graafikko), Eero Kokkoselta (dokumentoija) ja Veera Sairaselta (kääntäjä).

Viestintäsektori vastaa kiltahuoneen vierestä löytyvän syyllisten seinän suunnittelusta ja toteutuksesta.

Esittelyvuorossa: Opintosektori

Opintosektorin päätehtävä on huolehtia killan edunvalvonnasta edustamalla eri ohjausryhmissä koulun hallinossa. Opintosektori järjestää kiltalaisille myös tenttitärppejä ja pitää huolen tenttiarkiston päivityksestä.

Opintoministeri

Opintoministerin toimenkuva on ohjata killan opintosektoria ja hoitaa yleisiä edunvalvontaan liittyviä asioita. Opintoministeri kuuluu myös OPN:nään eli Opintoneuvostoon, joka yhdistää kaikkien AYY:n alaisten erityisasemayhdistysten opintovastaavat. Opintoministerin tehtäviin sisältyy muun muassa hallopedinä toimimista, vapaaehtoisten hankkimista todistustenjakoon ja yleisesti olla yhteyksissä korkeakouluun opintoasioiden tiimoilta.

Opintosihteeri

Opintosihteerien toimenkuvaan kuuluu opiskelijoiden edustaminen koulun työryhmissä ja neuvostoissa. Opintosihteerit keskittyvät kurssien ja opinto-ohjelmien ongelmakohtien parantamiseen. Opintosihterinä pääsee oikeasti vaikuttamaan opintoasioihin. Esimerkkinä viime keväänä vahvistettu perusopintojen kurssipooli oli opintosektorin aloite. Lisäksi opintosihteerit osallistuvat opintotapahtumien järjestämiseen, tenttiarkiston hoitamiseen ja tenttitärppäilyjen järjestämiseen.

Lisätietoja viroista saa Jani Pusulalta (opintoministeri), Oskari Räsäseltä (opintosihteeri) ja Ilari Tillikaiselta (opintosihteeri).

Esittelyvuorossa: Hallinto ja talous

Koneinsinöörikillan hallinto ja talous vastaa nimensä mukaisesti killan hallinnollisista asioista sekä taloudesta. Eri sektorien budjetit, kokouksien järjestäminen, pöytäkirjat ja moni muu asia kulkee hallinnon kautta.

Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja on ylimmässä vastuussa killan hallituksen päivittäisestä toiminnasta. Puheenjohtaja järjestää hallituksen viikoittaiset kokoukset, osallistuu toiminnan suunnitteluun eri sektoreilla ja luo pitkän aikavälin suuntaviivoja hallituksen toiminnalle. Lisäksi yhteydenpito yleisen kokouksen puhemieheen ja ylioppilaskuntaan ovat pääasiassa puhiksen harteilla. Puheenjohatajana saa myös mahdollisuuden liittyä Ossinlammen uimakerhoon.

Ossinlammen uimakerhon uuden jäsenen kastaminen virkaan.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja tuuraa, tukee ja toimii nimensäkin mukaisesti puheenjohtajan oikeana kätenä ja vasempana jalkana. Tehtävä on hyvin pitkälti tekijänsä näköinen. VPJ hoitaa suuren osan killan juoksevista asioista, sekä vastaa mm. killan kunnianosoitushausta ja KIKH-porukan virkistäytymisestä esimerkiksi kesäpäivien merkeissä. VPJ myös huolehtii, että killan palvelusektorin asiat sujuvat jouhevasti.

Sihteeri

Sihteerin viikoittaisiin tehtäviin kuuluu hallituksen kokouksissa pöytäkirjan pitäminen ja sen puhtaaksi kirjoittaminen, kokousten esityslistan valmistelu sekä estyneisyysilmoitusten vastaanottaminen. Hänen tehtävänään on myös hoitaa kokoukseen esityslista ja muut tarvittavat liitteet esille. Killan sihteeri toimii sihteerinä myös killan yleisissä kokouksissa. Sihteerin vastuulla on myös toimiston tarvikkeiden riittävyys ja arkistointi. Sihteeri on myös Viestintätoimikunnan (VTMK) jäsen.

Talousministeri

Talousministeri eli rahis hoitaa killan raha-asioita. Tehtäviin kuuluu mm. maksettavien laskujen esittely kokouksissa, laskujen maksu, kirjanpito sekä killan rahankäytön tarkkailu. Loppuvuoden isompana hommana on valmistella seuraavan vuoden budjetti. Tehtävää ei ole hirvittävän paljon, ja lähes kaiken voi hoitaa silloin kun itselle parhaiten sopii, kunhan hoitaa ajoissa. Rahiksena oppii yleisesti paljon kirjanpidosta ja taloudenhoidosta, eikä kummastakaan taidosta ole haittaa kenellekään. Talousministeri kuuluu muiden kiltojen taloudenhoitajien kanssa AYY:n Rahatoimikuntaan.

Lisätietoja pesteistä saa Kimmo Sairalta (puheenjohtaja), Sara Salmulta (varapuheenjohtaja), Taru Jormakalta (sihteeri) ja Matti Ylikontiolalta (talousministeri).

Syyskuun kuulumiset

Hallitus on myös muiden opiskeljoiden tapaan palannut kesälomalta ja paljon on ehtinytkin tapahtua syyskuun aikana. Lue alta tarkemmin, mitä hallitus on tehnyt tai ei ole tehnyt syyskuun aikana.

Opinto ja edunvalvonta

Opintosektori on aloittanut syksyn eri toimielimien kokouksissa käymisellä. Syksyllä opintoasioiden tiimoilta on selvinnyt muun muassa ARTS-ENGin poistuminen pakollisista kursseista ja siirtymällä kurssipooliin, johon tulee UWAS -kursseja eli university wide art studies -kursseja. Enempää ARTS-ENGiin liittyen ei vielä tiedetä, mutta opintosektori tulee päivittämään tilannetta kun selviää enemmän.

Tiedotus ja ATK 

Fuksiopas on siirretty tähän päivään ja se onkin luettavissa nettisivuilla e-kirjana.

Teollisuus

Saksan ulkoexcursio järjestettiin onnistuneesti pienistä majoitusongelmista huolimatta. Skanskalle järjestetään myös fuksiexcu. 

Fuksitoiminta

ISOt ovat ottaneet uudet opiskelijat hienosti vastaan orientaatioviikolla ja ohjeistaneet fukseja mm. sitsaamisen saloihin Fuksisitseillä. Tänä syksynä otettiin käyttöön Hallituskummi-käytäntö, jossa jokaiselle ryhmälle on nimetty oma hallituskummi. Hallituskummi mm. osallistuu fuksiryhmien tapaamisiin ja kertoo esimerkiksi hallitus- ja toimihenkilörekrystä. 

KV-toiminta
KV-sektorin syksy on ollut tapahtumarikas. Orientaatioviikolla kv- ja maisteriopiskelijoita oli mukana ensimmäisen illan saunassa sekä ENGin kiltojen kv-vastaavien järjestämässä ENG EvenENG -saunaillassa.

ENGin kv-vastaavat järjestivät syyskuussa piirakkaillan, jossa opiskelijat pääsivät tutustumaan karjalanpiirakan leipomiseen.

Syksyllä järjestettiin myös perinteiset ENGin uusien kv-opiskelijoiden fuksisitsit eli ENG First Sitsit. 

KV- ja maisteri-ISOt ovat olleet aktiivisia. Kesällä ISOt ottivat etukäteen yhteyttä omien ryhmiensä opiskelijoihin ja orientaatioviikolla ISOt olivat aktiivisesti mukana tapahtumissa ja opastamassa omia tuutoroitaviaan.

Seuraavaksi kv- ja maisteri-ISOilla on vuorossa ryhmätapaamisen järjestäminen.

IE- ja tapahtumatoiminta

IE on järjestänyt orientaatiotapahtumia, kuten varaslähdön, ensimmäisen illan saunan ja fuksisitsit. Myös orientaatioviikon Kaukkarit järjestettiin yhteistyössä Rakennusinsinöörikillan ja Sähköinsinöörikillan kanssa.

CN105 suunnittelu on vauhdissa ja pääjuhlapaikkoja on alettu kartoittamaan.

Jaostoiminta

KoLehti esiintyi jaosesittelyssä ja uuden lehden kokoaminen on alkanut. Lehden teosta kiinnostuneet ovat hyvin tervetulleita mukaan.

Musiikkijaos esiintyi myös jaosesittelyssä varsin menestyksekkäästi. Toiminta on vielä reilun kuukauden heikkoa koska treenikämppä on remontissa. Keikkoja on suunnitteilla. Tervetuloa mukaan!

Kulttuurijaos esiintyi jaosesittelyssä. Tällä hetkellä kulttuurijaos on suunnitellut menevänsä katsomaan fyysikkospeksiä. 

Liikuntajaos esiintyi jaosesittelyssä. Tällä hetkellä ENG on ilmonnut koris- futis ja sählysarjoihin. Myös KIK on ilmoittautunut futsal-sarjaan. Tämän lisäksi on varailtu KIK-SIK-IK pipolätkävuoroja ja ENG:ille telinevoimisteluvuoroja

Liikuntatoimikunta on järjestänyt syksyllä Healthy Approa, joilla pääsee joka viikko tutustumaan uuteen lajiin ja sen jälkeen saunomaan. 

Telajaos on levännyt kesän mutta tarttunut fukseihin syysinnolla. Köydenvedossa orientaatioviikolla fuksien voima oli jälleen liian suuri sutimaan jääneelle Veralle. Ajomahdollisuuksia ja rentoa ajanvietettä on tarjolla pitkin syksyä, ja kaikki riippumatta aikaisemmasta kokemuksesta ovat tervetulleita.

Palvelut

Kiltahuonetta remontoitiin kesän aikana. Seiniä maalattiin valkoisiksi ja harmaiksi ja keittiön asettelua muutettiin. Keittiöön asennettiin neljä kaappia, joita on tarkoitus käyttää jätekaappeina. Tällä tavalla kiltalaiset pääsevät paremmin kierrättämään kiltahuoneella syntyvää jätettä. Uusia kodinkoneita ja sohvia on tulossa myöhemmin syksyllä.

Ulkosuhteet

Koneinsinöörikilta kävi Norjassa badekarpadlingen tapahtumassa. Badekarpadlingen on A/F Smørekoppenin, joka on Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston (NTNU) konetekniikaa opiskelevien ainejärjestö, järjestämä jokavuotinen kylpyammesoutukilpailu. Ideana oli rakentaa oma kylpyammelautta, jonka pitää olla mahdollisimman nopea ja näyttävä. Matkalle lähti 27 opiskelijaa ja tapahtuma oli onnistunut. Hauskaa oli ja koneinsinöörikilta edusti onnistuneesti.

Kuulumisia huhtikuulta

Huhtikuu oli työntäyteinen kuukausi koko hallitukselta, sillä taphtumia oli paljon ja wapun odotus kova. Huhtikuusta selvittiin kuitenkin kunnialla ja pikkuhiljaa ollaan hiljentymässä kesä(työ)loman viettoon. Alla kuitenkin tuttuun tapaan kerrottu tarkemmin mitä kukin sektori touhusi huhtikuun aikana.

Hallinto ja talous

Killan hallitus on huhtikuussa keskittynyt wapun odotukseen ja viettoon, mutta on jotain tapahtunutkin. Koneinsinöörikillan historiateokset ovat siirtyneet painoon ja toimitukset alkavat lähiviikkojen aikana. Killan uusien tuoppien toteutusta on pohdittu, yhtenä toteutusvaihtoehtona kokeillaan aiemmin tinasta valetun tuopin sisäpuolen pinnoittamista.

Opinto ja edunvalvonta

Opintosektorilla ollaan normaalin toiminnan lisäksi valmisteltu 16.5. järjestettävää ProffaUltimatea.

Tiedotus ja ATK

Valmisteltiin jäsenkysely lukuvuodesta 2018-2019 koneinsinöörikillan jäsenistölle. Kysely julkaistaan viikolla 19.

Viestintäsektori organisoi killan teltan ullikselle wappupäivänä. Kiltalaisille maistui makkara ja meininki oli hyvä ja sää loistava.

Viestintäsektori organisoi killan teltan ullikselle 1.5.


Teollisuus

Cuba Nightin jälkeinen aika on ollut teollisuussektorille hieman hiljaisempaa. Viimeisiä sponsoripaikkoja haalareihin on pyritty myymään sekä myös syksyn ulkoexcu julkaistiin. Tällä kertaa ulkoexcu suuntaa Saksaan.

Fuksitoiminta

Kipparit:

Huhtikuun aikana alettiin todenteolla töihin erilaisten Wapun valmisteluiden ja tapahtumien kanssa. Fukseille järjestettiin Fuksikekri, jossa fuksit tapasivat mm. Aavan ja TPJ:n edustajia ja tapahtuma huipentui fuksien esteettömyystodistusten saantiin. Huhtikuu oli kalenterin puolesta buukattu lähes kokonaan ftmk’19 ja -’18 käyttöön ja suuri osa päivistä menikin kokoustamiseen ja käytännön järjestelyihin. Samulin ja Markuksen fuksien saadessa lakit päähänsä, siirtyivät valtaan Mikko & Mikko.

Tämän kaiken ohella olemme aloittaneet uuden fuksioppaan teon täydellä teholla ja niin orientaatioviikko, kuin syksyn kulkukin alkavat valkenemaan.

KV-toiminta

Myös kv-sektorilla on ollut kiireistä huhtikuun ajan. KvTMK18 järjesti yhdessä KvTMK19 kanssa KvTMK Night Shiftin, joka on eräänlainen kv-versio kiltojen fuksijäynistä ja fuksintapoista. Tapahtuman idea lähti halusta elvyttää aikaisemmin järjestetty ENG Night Shift tällä kertaa teekkarikiltojen laajuisena. Otaniemestä alkanut wappu- ja teekkariteemainen rastikiertely jatkui Helsingissä historian havinaa sisältäneellä ratikka-ajelulla tutustuen myös AYY:n järjestämään Havis Amandan lakitukseen.

Kv-sektori oli mukana fuksikekrissä, jossa kierteli yksi vaihtareista ja maisterifukseista koottu ryhmä. Killan kv-aiheisella rastilla oli paikalla myös aikaisempien vuosien kv-vastaavia jakamassa fukseille kokemuksiaan kv-toiminnasta ja vaihto-opiskelusta.

Huhtikuu huipentui wappuaattoon, jolloin parisenkymmentä KIKin lakkitutkinnon suorittanutta maisterifuksia ja vaihtaria saivat lakkinsa. Lakkien painuessa yöllä päähän Karri pudotti hanskassa ja KIKin maisterikapteenin vastuut siirtyivät kokonaisuudessaan Viktorille.

IE- ja tapahtumatoiminta

Järjestetty Wapun aikana useita tapahtumia ja toimittu yhteistyössä Vuorimieskillan kanssa.

Jaostoiminta

Huhtikuussa järjestettiin yhdessä Aallon muiden liikuntavastaavien kanssa A!-pelit, joissa  Aallon eri korkeakoulut pääsivät ottamaan toisistaan mittaa. Lajeina olivat salibandy, futsal, lentopallo, koripallo ja futsal. Voittaja oli BIZ, ENG:in joukkue pääsi hopeasijalle.

Telajaos on jatkaa uusien kuskien haalimista, parikymmentä innokasta sai koittaa taitojaan wapun aikana. Huhtikuussa järjestettiin ajelu- ja grillausilta Alvarilla, minkä jälkeen Vera kaunisti aukiota wapun yli.

Vuosijuhlavastaavaksi?

Haku vuoden parhaimman tapahtuman järkkäämiseen on auki! Cuba Night on Koneinsinöörikillan vuosijuhla, joka järjestetään maaliskuun loppupuolella. Sinulla on nyt mahdollisuus päästä tekemään killan 105. vuosijuhlista itsesi näköiset! Vuosijuhlavastaavana pääset järjestämään killan hienoimman ja arvokkaimman tapahtuman vaikkapa parhaan kaverisi kanssa. Cuba Night on vuoden loistokkain ja koko killan yhdistävä tapahtuma. Syksyllä valitaan tilat, joissa vuosijuhlaa juhlitaan ja pääosin keväällä ennen vuosijuhlia päästään tositoimiin. Parasta tässä on se, että pääsee toteuttamaan juhlat oman vision mukaan ja valitsemaan esiintyjän ja muun ohjelman. Vaikka järjestely työllistikin ajoittain paljon, lopussa seisoi kiitos kun juhlat olivat valmiit ja fiilis oli sanoinkuvaamaton! Ilmoittaudu Cuba Night 105 vuosijuhlavastaavaksi ja pääset luomaan ikimuistoiset juhlat!

Haku on auki killan sivuilla 5.5. klo 23.59 asti auki: http://www.koneinsinoorikilta.fi/Ilmot/2019/koordinaattorihaku/

CN104 -vastaavat: An Cong & Emilia Jurvanen

Juhlahumua Cuba Night 104:ssa.

Maaliskuun kuulumiset.

Maaliskuussa osalla sektoreista on ollut hieman rauhallisempaa ja aika onkin kulunut vain viikottaisissa rutiinitoimenpiteissä. Jokatapauksessa monella sektorilla hommaa on riittänyt, mistä tuttuun tapaan kerrotaan alempana.

Hallinto ja talous

Hallitus on keskittynyt maaliskuussa killan vuosijuhliin, Cuba Night 104:ään. Juhlat työllistivät monia henkilöitä, mutta olivat sitäkin hauskemmat!

Killan historiateos saatiin maaliskuun lopussa painovalmiiksi, eli valmis teos julkaistaneen kevään aikana. Uutta laulukirja Wirsua varten koostettiin toimikunta, joka koordinoi projektia ja toteuttaa uuden laulukirjan yhdessä muiden Suomen konekiltojen kanssa.

Teollisuus

Cuba Night 104 sponsoreita saatiin hankittua paljon. Haalarisponsoripaikkoja ei ole myöskään enää jäljellä kuin pari hassua kappaletta, joten siltäkin osalta asiat menneet tänä vuonna erinomaisesti. Konecranesin Hyvinkään tehtaalle järjestettiin excursio 1.4.

Fuksitoiminta

ISO-rekry on onnistuneesti takana, fuksit ovat lähteneet reippaasti mukaan tulevan lukuvuoden ISOtoimintaan. Tulevat ISOt saivat teekkari-ISOkoulutusta maaliskuun lopussa.

Fukseille järjestettiin perinteinen Fuksijäynä itäisessä satamakaupungissa. Tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut ja fuksit ovat taas askeleen lähempänä wapun ilosanomaa ja teekkarilakkia!

KV-toiminta

KV-sektori kokousti yhdessä ENGin kiltojen kv-vastaavien ja korkeakoulun henkilökunnan kanssa. Kokouksessa käsiteltiin uusien opiskelijoiden antamaa palautetta orientaatiosta ja kv-tuutoroinnista, suunniteltiin alustavasti ensi lukuvuoden opiskelijoiden orientaatiota sekä keskusteltiin kiltojen ja korkeakoulun yhteistyöstä vaihto-opintojen markkinoinnissa.

Maaliskuussa järjestettiin perinteiset ENGin yhteiset laulukoesitsit, jossa fuksipassia suorittavat pääsivät osoittamaan tietonsa ja taitonsa teekkarien laulu- ja sitsikulttuuriin liittyen. Kokeeseen osallistuneet suoriutuivat testistä kiitettävästi. Teekkarilakkitilauksen päätyttyä parisenkymmentä KIK:n maisterifuksia ja vaihto-opiskelijaa olivat tilanneet lakit.  

IE- ja tapahtumatoiminta

IE on järjestänyt kahdet suurehkot sitsit yhdessä muiden ainejärjestöjen/kiltojen kanssa. Myös Cuba Night 104:n sillis pehmiskoneineen ja artisteineen oli menestys! IE odottaa innolla Wapun ajan tapahtumia.

Palvelut

Pakun kytkin hajosi, mutta asia saatiin nopeasti korjattua huoltamolla ja paku kulkee taas omalla vanhalla tyylillään.

Palju on ollut lähes viikottain käytössä monilla Otaniemen yhdistyksillä, sekä osallistui muun muassa fuksijäynään sekä Cuba Night 104 sillikselle.

Jaostoiminta

Kulttuurijaos järjesti karjalanpiirakkaillan, joka herätti kiinnostusta etenkin vaihto-oppilaiden keskuudessa. Kulttuurijaos järjesti myös pokeri- ja lautapeli-illan, jossa ratkottiin killan pokerimestari.

Liikuntajaos järjesti kiltalaisille A-Insinöörien sponsoroimana mahdollisuuden päästä pelaamaan täysin ilmaiseksi megazoneen. Tapahtuma oli erittäin suosittu.

Lukkarijaos aloitti vuosijuhlaviikon järjestämällä laulusaunan. Konepajajaos rakensi Cuba Nightiin juhlamarsalkan sauvalle varsin tyylikkään pidikkeen ja alkaa nyt juhlien jälkeen suunnittelemaan mäkiautoa. Myös vuoden ensimmäinen Kolehti on julkaistu.

Kulttuurijaos järjesti karjalanpiirakkaillan kiltalaisille Hyvät Martat ry:n opastuksella.


Suhdetoiminta

Koneinsinöörikilta kävi edustamassa Trondheimissa paikallisen konetekniikan opiskelijajärjestön Smørekoppenin 90v. vuosijuhlilla. Norjan Stavangerin koneteekkareita vieraili Suomessa 29.3.-1.4. Cuba Nightin merkeissä. Kotimaan sisarkilloista mukana juhlimassa olivat Ympäristörakentajakilta ja Koneinsinöörikilta Oulusta, Koneenrakentajakilta Tampereelta sekä Koneenrakennuskilta Lappeenrannasta.